Varstvo osebnih podatkov

Varovanje vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno in v skladu s tem si pri izvajanju vseh naših storitev prizadevamo, da z njimi skrbno ravnamo ter zagotavljamo najvišjo raven zasebnosti z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov. Vse osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih podlag in privolitvenih izjav posameznikov ter v skladu z aktualnimi standardi in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, zlasti kot jih določata Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) ter slovenska zakonodaja (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (»ZVOP«)).

Namen te Politike varovanja osebnih podatkov je seznanitev vseh uporabnikov naših storitev z vsemi potrebnimi informacijami, povezanimi z obdelavo osebnih podatkov.

Privolitev v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov otrok, mlajših od 16 let, lahko podajo le njihovi starši, skrbniki ali zakoniti zastopniki.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je Atelje Galerija, d.o.o., Gallusovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana, info@ateljegalerija.si (v nadaljevanju: »upravljavec« oz. »Atelje Galerija«).

OBSEG IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV TER NJIHOVA HRAMBA

Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, razkrivanjem, spreminjanjem ali zlorabo. Osebne podatke bomo obdelovali izključno za namene, za katere ste nam jih posredovali. V primeru, da bi bilo potrebno posredovane podatke uporabiti še za kakšen drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili oz. vas prosili za soglasje.

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo v naslednje namene:

 • nakup v spletni trgovini Atelje Galerija;
 • obveščanje o razstavah, novostih in drugih dogodkih v Atelje Galeriji ter posredovanje drugih marketinških materialov na vaš elektronski naslov oz. poštni naslov, naveden v spletnem obrazcu;
 • prijava oz. udeležba na likovnem tečaju v Atelje Galeriji;
 • nadaljnje komuniciranje z vami z namenom pridobivanja povratnih informacij glede posredovanih materialov, dogodkov ali storitev.

Obdelava osebnih podatkov za namene nakupa v spletni trgovini
Pri nakupu v spletni trgovini zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • poštni naslov;
 • elektronski naslov;
 • telefonska številka;

Podatki so obvezni za sklenitev in izvedbo prodajne pogodbe med kupcem in Atelje Galerijo. Posredovanje navedenih podatkov je nujen pogoj za izvedbo nakupa oziroma sklenitev pogodbe.

Osebni podatki se v okviru nakupa v spletni trgovini zbirajo in obdelujejo za namene identifikacije posameznika, obveščanje o morebitnih spremembah naročila oz. nakupa ter dodatnih podrobnosti in navodilih v zvezi z opravljenim nakupom, za reševanje morebitnih pritožb, ugovorov ter predvsem za izvedbo naročila.

Obdelava osebnih podatkov za namene prijave na likovnem tečaju v Atelje Galeriji
Pri prijavi na likovni tečaj v Atelje Galeriji zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • poštni naslov;
 • elektronski naslov;
 • telefonska številka;

Podatki so obvezni za sklenitev in izvedbo pogodbe med naročnikom likovnega tečaja in Atelje Galerijo. Posredovanje navedenih podatkov je nujen pogoj za izvedbo nakupa oziroma sklenitev pogodbe.

Osebni podatki se v okviru prijave na likovni tečaj v Atelje Galeriji zbirajo in obdelujejo za namene identifikacije posameznika, obveščanje v zvezi s potekom in izvedbo likovnega tečaja, vključno z navodili glede udeležbe na likovnem tečaju, za reševanje morebitnih pritožb, ugovorov ter predvsem za izvedbo naročila.

Soglasje za fotografiranje, hrambo in objavo skupinskih fotografij iz likovnega tečaja v Atelje Galeriji
Atelje Galerija likovne tečaje tudi fotografsko dokumentira za namene arhiva oz. promocije dogodkov. S prijavo na likovni tečaj oz. s potrditvijo Splošnih pogojev za likovne tečaje v Atelje Galeriji lahko poda naročnik likovnega tečaja soglasje za fotografiranje, hrambo in objavo skupinskih fotografij iz likovnega tečaja na spletni strani oz. družbenih omrežjih Atelje Galerije, kot tudi na morebitnih tiskanih promocijskih materialih. Soglasje za objavo fotografij je dano izključno na osnovi privolitve, ki se jo lahko kadar koli prekliče.

V zvezi z objavami fotografij na družbenih omrežjih Atelje Galerije (Facebook, Instagram, YouTube) pojasnjujemo, da bodo fotografije posredovane v hrambo in obdelavo drugim ponudnikom storitev, ki fotografije lahko hranijo na strežnikih v Sloveniji, EU ali tretjih državah, ki morda ne zagotavljajo enake stopnje varovanja osebnih podatkov, kot le-ti veljajo za območje držav članic EU. Atelje Galerija d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za ravnanje omenjenih družbenih omrežij, zato predlagamo, da pred podajo soglasje preberete njihove pogoje o poslovanju in varovanju osebnih podatkov ter podate svoje soglasje le, v kolikor se z njimi strinjate.

Obdelava osebnih podatkov za namene prijave na elektronske novice in obvestila (newsletter)
Na naši spletni strani se lahko naročite na prejemanje novic ter informacij ter na obvestila.

Za namene prijave na elektronske novice in obvestila zbiramo in obdelujemo naslednje vaše osebne podatke:

 • ime in priimek;
 • poštni naslov;
 • elektronski naslov.

Navedeni osebni podatki se obdelujejo izključno na osnovi vaše privolitve, ki jo lahko kadar koli prekličete. V primeru, da ste na podali soglasje za neposredno trženje naših storitev, glede slednjega veljajo določila soglasja, ki je pogoj za prijavo na neposredno trženje ter vam je na voljo in ga prejmete ob prijavi.

Skupne določbe glede obdelave in hrambe osebnih podatkov
Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.

V skladu z zakonskimi pogoji lahko upravljalec osebne podatke razkrije naslednjim pogodbenim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih, dostavnih oziroma odpremnih storitev, ipd.,
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru zagotavljana in vzdrževanja programske opreme in ponudnikom aplikacij;
 • računovodstvu.

Posredovani podatki se lahko v obliki, ki ne omogoča vaše identifikacije, uporabljajo tudi za statistične namene upravljavca, kot so npr. podatki o obiskanosti spletne strani, statistični podatki o obsegu sklepanja pogodb v elektronski obliki ipd.

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske Unije.

Zagotavljamo, da bomo osebne podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • podatke zbrane za namene nakupa v spletni trgovini bomo hranili za obdobje 5 (petih) let od izvedbe spletnega nakupa oziroma podaje naročila,
 • podatke zbrane za namene prijave na likovni tečaj v Atelje Galeriji oz. v zvezi z udeležbo na likovnem tečaju bomo hranili za obdobje 5 (petih) let od zaključka likovnega tečaja, če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo nakupa oziroma izpolnitve pogodbe, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let;
 • vaše kontaktne podatke, zbrane za namene neposrednega obveščanja in trženja bomo hranili do vašega preklica, vendar ne več kot 10 let od njihovega posredovanja.

Po prenehanju zgoraj navedenega roka hrambe podatkov se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo, razen v kolikor pravočasno podate novo soglasje za njihovo obdelavo.

PRAVICE POSAMEZNIKA

Kot upravljavec osebnih podatkov vam zagotavljamo učinkovit nadzor nad vašimi osebnimi podatki in uveljavljanje pravic v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Kadarkoli lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, v kolikor podatki ne bi bili točni, izbris ali omejitev obdelave v zvezi z vašimi podatki, na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov pa imate tudi pravico do ugovora obdelavi in do prenosljivosti podatkov.

V kolikor menite, da so kršena pravila oz. vaše pravice v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, prosimo, da nas o tem obvestite in morebitno kršitev bomo odpravili v najkrajšem času, hkrati pa imate tudi pravico, da pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo.

Za dodatne informacije v zvezi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov smo vam na voljo na sedežu družbe ali po elektronski pošti na naslovu info@ateljegalerija.si