Lučka Šparovec II

17. januar 2020

20200116_185533.jpg
20200118_111839.jpg
20200116_185514.jpg
20200116_185522.jpg
20200116_185500.jpg
20200116_185536.jpg

Serija slik umetnice Lučke Šparovec z naslovom Pri meni, prikazuje novo serijo del, ki ponazarjajo drugačen, bolj ekspresiven likoven izraz, katerega slikarka ne išče v naravi. Temeljno izhodišče najnovejše serije slik so mentalni procesi subjekta v določenem prostoru in času. Le-te Šparovčeva izrazi s pomočjo "eksperimentalnega" aspekta, z uporabo materialov kot so tekoče železo, kovinski prah in lazurni nanosi barv. Prisotnost avtomatizma v delih ni naključje, temveč sredstvo za dosego končne podobe. Šparovčeva s serijo slik Pri meni predstavlja dela, kjer linija (črta) prvič dobi podobo ekspresivne forme, kjer risba postane slika.

17. – 23. januar 2020
Lučka Šparovec II